Arabic

Farsi

 • DELWP 2020 (pdf_file - 241.7 KB)

  اداره محیط زیست، زمین، آب و برنامه ریزی - DELWP 2020. قرار دادن جامعه محلی در مرکز تمامی کارهایی که انجام می دهیم.

 • DELWP 2020 - چهارچوب استراتژیک (pdf_file - 472.8 KB)

  حمایت از محیط زیست طبیعی و ساخته شده ویکتوریا جهت حصول اطمینان از رشد اقتصادی و جوامع محلی قابل سکونت، پایدار و در برگیرنده که در برابر تأثیرات تغییرات اقلیمی انعطاف پذیر هستند

Greek

 • DELWP 2020 (pdf_file - 201.1 KB)

  Υπουργείο Περιβάλλοντος, Γης, Νερού και Χωροταξίας – DELWP 2020. Βάζουμε την κοινωνία στο επίκεντρο όλων των ενεργειών μας.

 • DELWP 2020 – Στρατηγικό πλαίσιο (pdf_file - 393.8 KB)

  Στηρίζουμε το φυσικό και δομημένο περιβάλλον της Βικτώριας για τη διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης και των βιώσιμων και περιεκτικών κοινωνιών που είναι ανθεκτικές στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Hindi

 • DELWP 2020 (pdf_file - 240.8 KB)

  पर्यावरण, भूमि, जल और नियोजन विभाग - DELWP 2020. हम जो भी करते हैं, समुदाय को ध्यान में रखकर करते हैं।

 • DELWP 2020 - सामरिक ढांचा (pdf_file - 527.3 KB)

  आर्थिक विकास और रहने योग्य, टिकाऊ और समावेशी समुदायों को सुनिश्चित करने के लिए विक्टोरिया के प्राकृतिक और निर्मित पर्यावरण का समर्थन करना जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति लचीले है।

Italian

 • DELWP 2020 (pdf_file - 148.4 KB)

  Department of Environment, Land, Water and Planning (Dipartimento dell’ambiente, del territorio, delle acque e della pianificazione) - DELWP 2020 La comunità al centro di tutto ciò che facciamo.

 • DELWP 2020 - Quadro strategico (pdf_file - 378.0 KB)

  A sostegno dell'ambiente naturale ed edificato del Victoria per garantire crescita economica e comunità vivibili, sostenibili e inclusive che si adattino agli impatti dei cambiamenti climatici

Punjabi

 • DELWP 2020 (pdf_file - 205.9 KB)

  ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਯੋਜਨ ਦਾ ਵਿਭਾਗ - DELWP 2020। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੁੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 • DELWP 2020 - ਰਣਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ (pdf_file - 491.4 KB)

  ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਿਓਣ ਯੋਗ, ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਸਮਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਜੋ ਮੌਸਮ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਚਕਦਾਰ ਹਨ।

Simplified Chinese

Tagalog

Traditional Chinese

Vietnamese

 • DELWP 2020 (pdf_file - 157.5 KB)

  Bộ Môi trường, Đất đai, Nước và Quy hoạch - DELWP 2020. Đặt cộng đồng vào vị trí trung tâm của mọi công việc chúng tôi thực hiện.

 • DELWP 2020 – Khuôn khổ chiến lược (pdf_file - 385.7 KB)

  Hỗ trợ thiên nhiên của Victoria và xây dựng môi trường để đảm bảo tăng trưởng kinh tế và các cộng đồng sinh sống, bền vững và hội nhập để có khả năng ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu

Translating and Interpreting Service

If you need assistance, please contact Translating and Interpreting Service (TIS) for help with translating and interpreting Contact TIS National on 131 450 (within Australia) or visit www.tisnational.gov.au

Page last updated: 17/07/18